kategoriak

Kategoria
Urte
Adina
Distantzia
Benjamina
Jaioak 2010 eta 2011 urteotan
9-10 urte
600m
Kimuak
Jaioak 2008 eta 2009 urteotan
11-12 urte
1,000 m
Kadeteak eta ahurrak
2005, 2006 eta 2007 urteetan jaioak
13-15 urte
2,000 m
Paralinpiko egokitua
-
-
1,000 m
Paralinpikoa Kirol trebetasuna
-
-
1,000 m
Jubenila
2003 eta 2004 urteetan jaioak
16-17 urte
4,120 m
Juniorra
2001 eta 2002 urteetan jaioak
18-19 urte
4,120 m
Seniorra
1985 - 2000 urteetan bitarko jaioak
20 -34 urte
8,240 m
Helduak
1985 urtean jaioak eta aurrrekoak
35 urte beteta eta gorakoak
8,240 m