kategoriak

Kategoria
Urte
Distantzia
Benjamina
Jaioak 2012 urten edo beranduago
600m
Kimuak
Jaioak 2010 eta 2011 urteotan
1,000 m
Kadeteak eta ahurrak
2007, 2008 eta 2009 urteetan jaioak
2,000 m
Paralinpiko egokitua
-
1,000 m
Paralinpikoa Kirol trebetasuna
-
1,000 m
Jubenila
2005 eta 2006 urteetan jaioak
4,120 m
Juniorra
2003 eta 2004 urteetan jaioak
4,120 m
Seniorra
34 urte arte
8,240 m
Helduak
35 urte edo gehiago
8,240 m